Üyelik ve Kullanm Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.bygoldenhouse.cominternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Bağdat Caddesi No: 353 Dükkan : 5 Şaşkınbakkal - KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE

 adresinde mukim Ahmet Usta Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.

(Bundan böyle "GOLDEN HOUSE" olarak anılacaktır).

b) www.bygoldenhouse.cominternet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

c) www.bygoldenhouse.cominternet sitesine üye olmadan alışveriş yapan internet kullanıcısı (“Misafir”)2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu GOLDEN HOUSE' un sahip olduğu www.bygoldenhouse.cominternet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma ve işlem yapma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, Üye'nin istenilen Üye(lik) Bilgileri'ni ve tespit edeceği şifreyi girmesi, yasal ve sözleşmesel olarak talep edilen ve gerekli onay ve/veya izinleri vererek [Üye Ol] v.b. butonuna basması gerekli ve yeterlidir.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden alışveriş yapmaları Kanunen yasaktır. Kişiler siteye giriş yapmakla ve/veya üye olmakla 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve kabul ederler.3.2. Üye, www.bygoldenhouse.cominternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, GOLDEN HOUSE'un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle bir sorumluluğunun bulunmadığı ve uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.3.3. Üye/Misafir www.bygoldenhouse.cominternet sitesinden yaptığı alışverişin kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, herhangi bir ticari amaç içerisinde alışveriş yapmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Misafir'in www.bygoldenhouse.cominternet adresi üzerinden satın almış olduğu ürünleri ticari amaç ile başkalarına satması veya satın almış olduğu üründen ticari bir kazanç elde ettiğinin tespiti halinde GOLDEN HOUSE'un üyelik sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Ayrıca, GOLDEN HOUSE'un söz konusu haksız kullanımdan dolayı her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır. Üye, bu durumun Sınai Mülkiyet Kanununa aykırı bir eylem olduğunu kabul ve beyan eder.3.4. Üye, GOLDEN HOUSE tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve sorumluluğu bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GOLDEN HOUSE'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, doğrudan Üye sorumlu olup GOLDEN HOUSE’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.3.5. www.bygoldenhouse.comadresi üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve uygulanan satış koşulları yalnızca internet sitesi için geçerli olup, GOLDEN HOUSE mağazalarında veya diğer tüm satış kanallarında geçerli değildir.3.6. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre GOLDEN HOUSE veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.bygoldenhouse.comkullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları GOLDEN HOUSE' dan bağımsız olarak Üye ile ilgili Banka ve benzeri Kart ve Ödeme Kuruluşları arasında online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler GOLDEN HOUSE tarafından görülmez ve kaydedilmez).3.7. Üye, www.bygoldenhouse.cominternet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.3.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi Misafir tarafından www.bygoldenhouse.cominternet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyenin talebi doğrultusunda GOLDEN HOUSE tarafından gerekli işlem yapılır.3.9. GOLDEN HOUSE tarafından www.bygoldenhouse.cominternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.3.10. GOLDEN HOUSE, üyenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuatta dahil olmak üzere kişisel bilgilerini Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda yasal yükümlülük kapsamında 3. Kişiler ile paylaşabilir.3.11. GOLDEN HOUSE web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Misafir'in, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye GOLDEN HOUSE web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.3.12. GOLDEN HOUSEwww.bygoldenhouse.comsitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Misafirlere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya GOLDEN HOUSE web sitesi'nde kayıtlı üye bilgi ve verilerini silme veya anonimleştirme hakkını saklı tutar.3.13. Üye bilgileri GOLDEN HOUSE tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla yürürlükteki Kanunların izin verdiği şekil ve şartlarda paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin Misafirlerine sunduğu deneyimi ve www.bygoldenhouse.cominternet sitesini geliştirmektir.3.14. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların üyeye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen GOLDEN HOUSE takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, GOLDEN HOUSE’un üyelikten çıkarma dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.3.15. GOLDEN HOUSE, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir ve aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlar. Gerek görmesi halinde elektronik posta ile Misafirlerine bildirebilir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.www.bygoldenhouse.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.bygoldenhouse.comsitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.3.16. Taraflar, GOLDEN HOUSE' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.3.17  www.bygoldenhouse.cominternet sitesinde bulunan ticari markalar, ticari unvanlar, logolar, grafikler, desenler, görseller, genel görünüm, metinler, sitede kullanılan diğer tüm meteryaller, teknik veriler GOLDEN HOUSE’un mülkiyetindedir. Bu sitede sunulan tüm bu ibareler GOLDEN HOUSE adına tescillidir. Bu sebeple www.bygoldenhouse.cominternet sitesi üzerinde yer alan hiçbir ibare kopyalanamaz, çoğaltılamaz, izin alınmadan kullanılamaz. Üye/Misafir'in bu haksız davranışlarından dolayı GOLDEN HOUSE’un her türlü tazminat ve sair taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

3.14. Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni

Üye, verdiği iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgileri ile satın aldığı ürün-hizmet alışverişlerine, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri; GOLDEN HOUSE tarafından, gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınması ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde , gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni hakları kapsamında www.bygoldenhouse.cominternet sitesinde bulunan KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu ve bu doğrultuda kişisel verilerinin işlenmesine açıkca izin (rıza-onay) verdiğini kabul ve beyan eder. .

3.15.Elektronik Ticari İleti Gönderimi İzni

Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini www.www.bygoldenhouse.com' a girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye; kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin kendisine özel çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için GOLDEN HOUSE' a SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazında açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderimi için açıkca izin ve onay verir.3.16. Üye www.www.bygoldenhouse.com' a üye olarak vermiş olduğu kişisel bilgiler aracılığı ile GOLDEN HOUSE ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından izinli pazarlama kapsamındaki indirimler, kampanyalar ve bilgilendirmelerin tarafına SMS, e-posta ve her türlü dijital iletişim araçları ile gönderilmesine muvafakat etmiş sayılır. Üye, GOLDEN HOUSE'dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız." linkine tıklayarak veya Misafir hesabındaki Hesap Bilgisi kısmında yer alan Duyuru Kanallarındaki onay işaretini kaldırarak veya gönderilen SMS'lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilmektedir. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).3.17. İletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki red işlemini yapan Üye, www.bygoldenhouse.comüyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptığında, ayrıca bir izin/onaya gerek olmaksızın ve varsa önceki red bildirimleri dikkate alınmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitedeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulunce red bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletileri almaya devam eder.3.18. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu Misafir sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile GOLDEN HOUSE' ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. GOLDEN HOUSE, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya GOLDEN HOUSE tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye dilediği zaman elektronik ortamda üyeliğini sonlandırabileceği gibi GOLDEN HOUSE da hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği sonlandırmak sureti ile sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi/üyeliğin sonlanması ile birlikte tarafların yedindeki kişisel veriler dahil her türlü veriler ve bilgiler KVKK ve sair mevzuat kapsamının gereklerine uygun olarak muhafaza edilir.


 1. İhtilafların İhlali

  İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarıuygulanacak olup, Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Daireleriyetkilidir.  6. Tebligat Adresleri

  Üyenin GOLDEN HOUSE'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

  Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.  GOLDEN HOUSE tarafından, Üye'nin sadece yasal elektronik adresinden göndermiş olduğu elektronik postalar dikkate alınmaktadır.  GOLDEN HOUSE tarafından üyenin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın GOLDEN HOUSE tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Misafir'eulaştığı kabul edilecektir.  GOLDEN HOUSE ve Üye, bildirim ve taleplerini ayrıca şahsen veya yazılı olarak da yapabilir.  7. Yürürlük

  Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.